THÙNG CARTON 3 LỚP

Thùng carton 3 lớp 25x10x10

2.000

THÙNG CARTON 3 LỚP

Thùng carton 3 lớp 20x15x15

2.750

THÙNG CARTON 3 LỚP

Thùng carton 3 lớp 20x10x10

1.650

THÙNG CARTON 3 LỚP

Thùng carton 3 lớp 20x20x10

2.900

THÙNG CARTON 3 LỚP

Thùng carton 3 lớp 20x15x10

2.100

THÙNG CARTON 3 LỚP

Thùng carton 3 lớp 20x20x15

3.300

THÙNG CARTON 3 LỚP

Thùng carton 3 lớp 20x10x5

1.400

THÙNG CARTON 3 LỚP

Thùng carton 3 lớp 18x10x8

1.500

THÙNG CARTON 3 LỚP

Thùng carton 3 lớp 16×6×6

1.050

THÙNG CARTON 3 LỚP

Thùng carton 3 lớp 16×12×6

1.450

THÙNG CARTON 3 LỚP

Thùng carton 3 lớp 15×12×12

1.650

THÙNG CARTON 3 LỚP

Thùng carton 3 lớp 15×15×7

1.800

THÙNG CARTON 3 LỚP

Thùng carton 3 lớp 15×12×10

1.600

THÙNG CARTON 3 LỚP

Thùng carton 3 lớp 15×10×5

1.350

THÙNG CARTON 3 LỚP

Thùng carton 3 lớp 15×10×10

1.500

THÙNG CARTON 3 LỚP

Thùng carton 3 lớp 12×12×6

1.350

THÙNG CARTON 3 LỚP

Thùng carton 3 lớp 12×12×12

1.650

THÙNG CARTON 3 LỚP

Thùng carton 3 lớp 10x10x10

1.250

THÙNG CARTON 3 LỚP

Thùng carton 3 lớp 10x10x8

1.050

THÙNG CARTON 3 LỚP

Thùng carton 3 lớp 10x6x6

900

THÙNG CARTON 3 LỚP

Thùng carton 3 lớp 10x10x6

1.000

THÙNG CARTON 3 LỚP

Thùng carton 3 lớp 8x8x12

1.050

THÙNG CARTON 3 LỚP

Thùng carton 3 lớp 8x8x8

950

THÙNG CARTON 3 LỚP

Thùng carton 3 lớp 6x6x12

900

THÙNG CARTON 3 LỚP

Thùng carton 3 lớp 6x6x6

750

THÙNG CARTON 3 LỚP

Thùng carton 3 lớp 8x6x6

900

THÙNG CARTON 3 LỚP

Thùng carton 3 lớp 8x8x20

1.350

THÙNG CARTON 3 LỚP

Thùng carton 3 lớp 10x8x13

1.050

THÙNG CARTON 3 LỚP

Thùng carton 3 lớp 10x8x8

1.000

THÙNG CARTON 3 LỚP

Thùng carton 3 lớp 11×7×3

950

THÙNG CARTON 3 LỚP

Thùng carton 3 lớp 12×8×12

1.350

THÙNG CARTON 3 LỚP

Thùng carton 3 lớp 12×12×8

1.550

THÙNG CARTON 3 LỚP

Thùng carton 3 lớp 15×15×10

2.000

THÙNG CARTON 3 LỚP

Thùng carton 3 lớp 15x15x15

2.350

THÙNG CARTON 3 LỚP

Thùng carton 3 lớp 16x7x7

1.100

THÙNG CARTON 3 LỚP

Thùng carton 3 lớp 16×16×6

2.000

THÙNG CARTON 3 LỚP

Thùng carton 3 lớp 18x10x3

1.200

THÙNG CARTON 3 LỚP

Thùng carton 3 lớp 18x12x12

2.000

THÙNG CARTON 3 LỚP

Thùng carton 3 lớp 18x18x12

2.750

THÙNG CARTON 3 LỚP

Thùng carton 3 lớp 20x12x8

1.900

THÙNG CARTON 3 LỚP

Thùng carton 3 lớp 20x15x6

2.000

THÙNG CARTON 3 LỚP

Thùng carton 3 lớp 20x15x13

2.600

THÙNG CARTON 3 LỚP

Thùng carton 3 lớp 20x16x4

2.000

THÙNG CARTON 3 LỚP

Thùng carton 3 lớp 20x16x16

2.900

THÙNG CARTON 3 LỚP

Thùng carton 3 lớp 25x15x10

2.550

THÙNG CARTON 3 LỚP

Thùng carton 3 lớp 25x17x6

2.900

THÙNG CARTON 3 LỚP

Thùng carton 3 lớp 25x12x17

3.000

THÙNG CARTON 3 LỚP

Thùng carton 3 lớp 25x15x15

3.050

THÙNG CARTON 3 LỚP

Thùng carton 3 lớp 25x19x14

3.450

THÙNG CARTON 3 LỚP

Thùng carton 3 lớp 25x19x19

3.750

THÙNG CARTON 3 LỚP

Thùng carton 3 lớp 25x22x15

4.000

THÙNG CARTON 3 LỚP

Thùng carton 3 lớp 25x25x25

5.300

THÙNG CARTON 3 LỚP

Thùng carton 3 lớp 28x18x12

3.100

THÙNG CARTON 3 LỚP

Thùng carton 3 lớp 30x10x10

2.100

THÙNG CARTON 3 LỚP

Thùng carton 3 lớp 30x10x15

2.550

THÙNG CARTON 3 LỚP

Thùng carton 3 lớp 30x15x10

2.900

THÙNG CARTON 3 LỚP

Thùng carton 3 lớp 30x15x15

3.300

THÙNG CARTON 3 LỚP

Thùng carton 3 lớp 30x20x10

3.300

THÙNG CARTON 3 LỚP

Thùng carton 3 lớp 30x20x20

4.650

THÙNG CARTON 3 LỚP

Thùng carton 3 lớp 30x20x15

4.100

THÙNG CARTON 3 LỚP

Thùng carton 3 lớp 30x30x10

5.500

THÙNG CARTON 3 LỚP

Thùng carton 3 lớp 30x30x20

6.850

THÙNG CARTON 3 LỚP

Thùng carton 3 lớp 30x30x30

7.950

THÙNG CARTON 3 LỚP

Thùng carton 3 lớp 32x22x12

4.300

THÙNG CARTON 3 LỚP

Thùng carton 3 lớp 35x20x20

5.200

THÙNG CARTON 3 LỚP

Thùng carton 3 lớp 35x25x15

5.300

THÙNG CARTON 3 LỚP

Thùng carton 3 lớp 35x25x20

6.200

THÙNG CARTON 3 LỚP

Thùng carton 3 lớp 30x26x17

5.200

THÙNG CARTON 3 LỚP

Thùng carton 3 lớp 30x26x26

6.300

THÙNG CARTON 3 LỚP

Thùng carton 3 lớp 35x30x20

7.150

THÙNG CARTON 3 LỚP

Thùng carton 3 lớp 35x30x25

7.850

THÙNG CARTON 3 LỚP

Thùng carton 3 lớp 35x30x30

9.400

THÙNG CARTON 3 LỚP

Thùng carton 3 lớp 40x20x20

6.100

THÙNG CARTON 3 LỚP

Thùng carton 3 lớp 40x25x15

6.400

THÙNG CARTON 3 LỚP

Thùng carton 3 lớp 40x25x20

6.500

THÙNG CARTON 3 LỚP

Thùng carton 3 lớp 40x25x25

7.600

THÙNG CARTON 3 LỚP

Thùng carton 3 lớp 40x30x20

8.500

THÙNG CARTON 3 LỚP

Thùng carton 3 lớp 40x30x30

10.500

THÙNG CARTON 3 LỚP

Thùng carton 3 lớp 40x35x25

9.900

THÙNG CARTON 3 LỚP

Thùng carton 3 lớp 40x40x20

10.450

THÙNG CARTON 3 LỚP

Thùng carton 3 lớp 50x30x15

8.250

THÙNG CARTON 3 LỚP

Thùng carton 3 lớp 50x30x20

9.600

THÙNG CARTON 3 LỚP

Thùng carton 3 lớp 50x30x25

9.800

THÙNG CARTON 3 LỚP

Thùng carton 3 lớp 50x30x30

10.450

THÙNG CARTON 3 LỚP

Thùng carton 3 lớp 50x35x15

9.350

THÙNG CARTON 3 LỚP

Thùng carton 3 lớp 50x35x20

10.450

THÙNG CARTON 3 LỚP

Thùng carton 3 lớp 50x35x25

10.450

THÙNG CARTON 5 LỚP

Thùng carton 5 lớp 50x30x30

16.500
Giảm giá!

THÙNG CARTON 5 LỚP

Thùng carton 5 lớp 60x40x40

32.000 30.000

THÙNG CARTON GIÁ RẺ

Bảng giá thùng carton giá rẻ

Bảng giá thùng carton giá rẻ

Bạn muốn tìm đơn vị cung cấp thùng carton giá rẻ nhất? Chúng tôi gửi bảng giá thùng carton để các bạn có thể tham khảo:

MÃ SỐ KÍCH THƯỚC SỐ LỚP GIÁ BÁN
BOX01 6x6x6 3 Lớp 750
BOX02 6x6x12 3 Lớp 900
BOX03 8x6x6 3 Lớp 900
BOX04 8x8x8 3 Lớp 950
BOX05 8x8x20 3 Lớp 1350
BOX06 10x6x6 3 Lớp 900
BOX07 10X8X13 3 Lớp 1050
BOX08 10x8x8 3 Lớp 1000
BOX09 10x10x6 3 Lớp 1000
BOX10 10x10x8 3 Lớp 1050
BOX11 10x10x10 3 Lớp 1250
BOX12 11x7x3 3 Lớp 950
BOX13 12x8x8 3 Lớp 1050
BOX14 12x8x12 3 Lớp 1350
BOX15 12x12x6 3 Lớp 1350
BOX16 12x12x8 3 Lớp 1550
BOX17 12x12x12 3 Lớp 1650
BOX18 15x10x5 3 Lớp 1350
BOX19 15x10x10 3 Lớp 1500
BOX20 15x12x10 3 Lớp 1600
BOX21 15x12x12 3 Lớp 1800
BOX22 15x15x10 3 Lớp 2000
BOX23 15x15x7 3 Lớp 1800
BOX24 15x15x15 3 Lớp 2350
BOX25 16x6x6 3 Lớp 1050
BOX26 16x7x7 3 Lớp 1100
BOX27 16x12x6 3 Lớp 1430
BOX28 16x16x6 3 Lớp 2000
BOX29 18x10x3 3 Lớp 1200
BOX30 18x10x8 3 Lớp 1500
BOX31 18x12x12 3 Lớp 2000
BOX32 18x18x12 3 Lớp 2750
BOX33 20x10x10 3 Lớp 1650
BOX34 20x10x5 3 Lớp 1400
BOX35 20x12x8 3 Lớp 1900
BOX36 20x15x6 3 Lớp 2000
BOX37 20x15x10 3 Lớp 2100
BOX38 20x15x13 3 Lớp 2600
BOX39 20x15x15 3 Lớp 2750
BOX40 20x16x4 3 Lớp 2000
BOX41 20x16x16 3 Lớp 2900
BOX42 20x20x10 3 Lớp 2900
BOX43 20x20x15 3 Lớp 3300
BOX44 25x10x10 3 Lớp 2000
BOX45 25x15x10 3 Lớp 2550
BOX46 25x17x6 3 Lớp 2900
BOX47 25x12x17 3 Lớp 3000
BOX48 25x15x15 3 Lớp 3050
BOX49 25x19x14 3 Lớp 3450
BOX50 25x19x19 3 Lớp 3750
BOX51 25x22x15 3 Lớp 4000
BOX52 25x25x25 3 Lớp 5300
BOX53 28x18x12 3 Lớp 3100
BOX54 30x10x10 3 Lớp 2100
BOX55 30x10x15 3 Lớp 2550
BOX56 30x15x10 3 Lớp 2900
 BOX57 30x15x15 3 Lớp 3300
BOX58 30x20x10 3 Lớp 3300
BOX59 30x20x20 3 Lớp 4550
BOX60 30x20x15 3 Lớp 4100
BOX61 30x30x10 3 Lớp 5500
BOX62 30x30x20 3 Lớp 6850
BOX63 30x30x30 3 Lớp 7950
BOX64 32x22x12 3 Lớp 4300
BOX65 35x20x20 3 Lớp 5200
BOX66 35x25x15 3 Lớp 5300
BOX67 35x25x20 3 Lớp 6200
BOX68 30x26x17 3 Lớp 5200
BOX69 30x26x26 3 Lớp 6300
BOX70 35x30x20 3 Lớp 7150
BOX71 35X30X25 3 Lớp 7850
BOX72 35x30x30 3 Lớp 8600
BOX73 40x20x20 3 Lớp 5500
BOX74 40x25x15 3 Lớp 5850
BOX75 40x25x20 3 Lớp 6500
BOX76 40x25x25 3 Lớp 6950
BOX77 40x30x20 3 Lớp 7600
BOX78 40x30x30 3 Lớp 9250
BOX79 40x35x25 3 Lớp 9900
BOX80 40x40x20 3 Lớp 10450
BOX81 50x30x15 3 Lớp 8250
BOX82 50x30x20 3 Lớp 8700
BOX83 50x30x25 3 Lớp 9800
BOX84 50x30x30 3 Lớp 10450
BOX85 50x35x15 3 Lớp 9350
BOX86 50x35x20 3 Lớp 10450
BOX87 50x35x25 3 Lớp 11000
Các loại thùng carton giá rẻ

Các loại thùng carton giá rẻ thông dụng trên thị trường

Phân biệt theo số lớp giấy:

– Trên thị trường hiện có các loại thông dụng thùng carton 3 lớp, thùng carton 5 lớp, thùng carton 7 lớp

Phân biệt theo hình dạng gia công:

Theo như hình dạng gia công thành phẩm mà chúng ta có các loại hộp khác nhau như: hộp thông dụng là loại nắp đậy nên dưới, hộp âm dương gồm 2 phần riêng biệt đậy vào nhau, hộp nắp gài…

Ngoài ra theo có những loại hộp được gọi theo công dụng của nó:

Ví dụ: hộp đựng giày, hộp đựng quần áo, hộp đựng mỹ phẩm, hộp quà tặng …

Địa chỉ bán thùng carton giá rẻ

Mua thùng carton giá rẻ ở đâu?

– Thùng carton giá rẻ là địa chỉ bán thùng carton đáng tin cậy để các bạn tham khảo

– Địa chỉ: 18A Lô C, Bùi Minh Trực, Phường 6, Quận 8, Tp.HCM

In thùng carton giá rẻ

In thùng carton giá rẻ

In thùng carton bằng công nghệ flexo

In thùng carton giá rẻ thường được in với công nghệ in flexo với yêu cầu chất lượng vừa phải, dễ thực hiện chi phí in thùng carton giá rẻ thành phẩm nhanh, có thể đáp ứng in số lượng ít.

In thùng carton bằng công nghệ in offset

In thùng carton công nghệ offset đòi hỏi số lượng thùng carton cần làm phải lớn, chi phí cao, thời gian thành phẩm lâu hơn in flexo nhưng bù lại in thùng carton bằng công nghệ in offset cho chất lượng bản in đẹp, chất lượng cao hơn.

In thùng carton số lượng ít:

Quý khách có nhu cầu in thùng carton số lượng ít? Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn với nhiều giải pháp hiện có, chúng tôi sẽ đáp ứng tốt nhu cầu của quý khách.

Thùng carton giá rẻ

 

Tại sao bạn chọn mua hàng tại thùng carton giá rẻ?

– Đến với chúng tôi bạn có thể thoải mái lựa chọn những loại thùng carton đúng như yêu cầu của bạn vì chúng tôi có hơn 100 quy cách khác nhau đủ để đáp ứng nhu cầu đóng gói của các bạn

– Thùng carton chúng tôi luôn làm sẳn có thể giúp quý công ty chủ động, nhanh chóng mua được loại thùng carton giá rẻ ưng ý

– Giá chúng tôi luôn tốt nhất, giá luôn cạnh tranh nhất có thể

– Giao hàng nhanh: chúng tôi có thể giao hàng ngay khi quý khách yêu cầu

– Đáp ứng mọi yêu cầu số lượng: chúng tôi vẫn bán với số lượng mua tối thiểu, giá vẫn luôn rẻ nhất

Thùng carton giá rẻ

Tại sao chúng tôi bán thùng carton giá rẻ?

– Số lượng thùng bán ra lớn giúp cho chung tôi hạ giá thành sản phẩm, cho nên giá thùng carton chúng tôi bán ra luôn rẻ

– Thùng carton chúng tôi sản xuất trên công nghệ máy móc hiện đại

– Nguồn nguyên liệu đầu vào tốt giúp giá sản phẩm luôn cạnh tranh

Thùng carton chuyển nhà

Thùng carton chuyển nhà

Nơi bán thùng carton chuyển nhà:

Chúng tôi chuyên cấp thùng carton dùng để chuyển nhà

Các loại thùng carton chuyển nhà:

Do nhu cầu vận chuyển đồ đạt thùng carton chuyển nhà phải chắc chắn, chịu lực tốt và phải tương đối lớn để đáp ứng yêu cầu công việc. Chúng tôi có cung cấp các loại thùng carton chuyên chuyển nhà: thùng carton 60x40x40 5 lớp